Μέσα από τα ολοκληρωμένα προγράμματα διδασκαλίας μας, πάντα με σεβασμό και υπευθυνότητα, θέτουμε ως στόχο μας όχι μόνο την εξασφάλιση της επιτυχίας στις εξετάσεις των πτυχίων αλλά την εξέλιξη και ανάπτυξη των δυνατοτήτων των μαθητών μας.

Σημαία Αγγλίας Αγγλικά

Pre-Juniors

ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ

Για τους μικρούς μας φίλους 5-7 ετών, ένα πρόγραμμα πρώτης επαφής με την Αγγλική γλώσσας, όπου η εκμάθηση γίνεται μέσα από το παιχνίδι και το τραγούδι. Η έμφαση σε αυτή την ηλικία είναι στην καλλιέργεια της αγάπης για τη γλώσσα και της σωστής προφοράς.

Elementary (Junior A & B)

Για παιδιά 7-9 ετών. Σε αυτή την ηλικία τα παιδιά μαθαίνουν τη γλώσσα με φυσικό τρόπο, με έμφαση στο παράδειγμα και τη μίμηση, και όχι στους κανόνες. Διδάσκονται τα βασικά στοιχεία της γλώσσας (είμαι, έχω, ενεστώτας, αόριστος), με έμφαση κυρίως στο λεξιλόγιο και στον προφορικό λόγο.

Beginners (A, B, C Classes - A1 & A2)

Στα επίπεδα αυτά τα παιδιά αποκτούν τα θεμέλια για τη σωστή εκμάθηση της γλώσσας. Η διδασκαλία γίνεται πιο δομημένα, και αρχίζει η συστηματική διδασκαλία της κατανόησης και παραγωγής, εκτός από του προφορικού, και του γραπτού λόγου. Στο τέλος του προγράμματος, μπορεί να συνομιλήσει με απλά λόγια για γνώριμα θέματα, και να δώσει πληροφορίες για το υπόβαθρό του, το άμεσο περιβάλλον του και απλές ανάγκες του.

Pre - Intermediate (D & E Classes - B1)

Αυτο είναι ένα μεταβατικό στάδιο ανάμεσα στην απλή και την πιο σύνθετη χρήση της γλώσσας. Ο στόχος είναι ο μαθητής να μπορεί να ταξιδέψει και να συνεννοηθεί σε Αγγλόφωνες χώρες, να μπορεί να μιλήσει για εμπειρίες και γεγονότα του παρελθόντος, τους στόχους, και τις φιλοδοξίες του, και να μπορεί να αιτιολογίσει με απλά λόγια την άποψή του.

Ιntermediate (B2) [Lower]

Ένα από τα πιο κρίσιμα στάδια στην εκμάθηση της γλώσσας, σε αυτό το επίπεδο ο στόχος είναι ο μαθητής να μπορεί να λειτουργήσει στα Αγγλικά και να νιώθει ότι η γλώσσα είναι κτήμα του. Αποκτά την αυτοπεποίθηση να βλέπει απλές ταινίες και σειρές χωρίς υπότιτλους, και είναι σε θέση να συνομιλεί άνετα για καθημερινά θέματα, αλλά και για τα προσωπικά του ενδιαφέροντα. Μπορεί να καταλάβει τις βασικές έννοιες ενός κειμένου και να παράγει δομημένο γραπτό λόγο αναπτύσσοντας και τις δυο πλευρές ενός ζητήματος.

Advanced (C1 & C2)

Εδώ πλέον ο στόχος είναι ο μαθητής να νιώθει απολύτως άνετα στη γλώσσα, και να μπορεί να συζητήσει για οποιοδήποτε θέμα. Δίνεται έμφαση στη λεπτομέρεια, στην ακρίβεια και στις λεπτές έννοιες. Για να επιτύχει ένας μαθητής στις εξετάσεις αυτών των επιπέδων δεν αρκεί μόνο να έχει καλή γνώση της γλώσσας - απαιτείται και ωριμότητα σκέψης. Στόχος των μαθημάτων, λοιπόν, είναι η καλλιέργεια και των δύο.

Πτυχία Αγγλικών

Levels
A1 (Pre-Level)
A1
A2
B1
B2 (Lower)
Γ1 (Advanced)
Γ2 (Proficiency)
Campridge
Starters
Movers
Flyers, Key for Schools (KET)
Preliminary English Test for Schools (PET)
First for Schools
Certificate in Advanced English (CAE)
Certificate of Proficiency in English (CPE)
Michigan
Basic Communication Certificate in English (BCCE)
Examination for the Certificate of Competency in English (ECCE)
Advanced Level Certificate in English (ALCE)
Examination for the Certificate of Proficiency in English (ECPE)
Lancaster
ESB K2
ESB Γ1
ESB Γ2
Κρατικό
Κρατικό Β2
Κρατικό Γ1

Σημαία Γερμανίας Γερμανικά

Deutsch 1

Ο κάτοχος του πρώτου πτυχίου Deutsch 1 αποκτά τις στοιχειώδεις γνώσεις της Γερμανικής γλώσσας και μπορεί να επικοινωνεί σε αυτή με απλά λόγια, να χρησιμοποιεί απλές εκφράσεις και να μπορεί να ρωτά και να απαντά σε πολύ βασικά και απλά, καθημερινά θέματα.

Deutsch 2

Ο κάτοχος του πτυχίου Deutsch 2 κατέχει τις βασικές γνώσης της γλώσσας, είναι σε θέση να κατανοεί περισσότερες λέξεις ή φράσεις, να επικοινωνεί στα Γερμανικά για την διεκπεραίωση συνηθισμένων εργασιών που απαιτούν κάποια ανταλλαγή πληροφοριών καθώς και να παρουσιάζει τον εαυτό του, σε επίπεδο σπουδών και γνώσεων καθώς και να μιλά για οικεία σε αυτόν θέματα αλλά και σε ζητήματα που αφορούν στις ανάγκες του.

Goethe Zertifikat Β1

Με το πτυχίο Goethe Zertifikat Β1 μπορεί κανείς να αντιλαμβάνεται με μεγαλύτερη σαφήνεια την Γερμανική γλώσσα. Μπορεί να περιγράψει ένα γενονός που βίωσε με λόγο απλό αλλά συγκροτημένο, να κατανοήσει τα σημαντικά σημεία μιας συζήτησης και να νοιώσει πιο άνετα εκφέροντας το δικό του λόγο.

Goethe Zertifikat B2

Με αυτό το πτυχίο ο μαθητής έχει φτάσει στο επίπεδο να κατανοεί σε βάθος το περιεχόμενο των θεμάτων που πραγματεύεται ένα πολύπλοκο κείμενο καθώς και να επικοινωνεί με άνεση και να εκφράζεται με σαφήνεια για τα ζητήματα που επιθυμεί να αναπτύξει. Μπορεί να τεκμηριώσει την άποψή του απέναντι στον ομιλητή του και να συμμετάσχει σε μια συζήτηση που αφορά σε θέματα δικού του ενδιαφέροντος ή της επικαιτότητας που μπορεί να περιλαμβάνουν συγκεκριμένες ή και αφηρημένες έννοιες.

Goethe Zertifikat C1

Έχοντας το πτυχίο Goethe Zertifikat C1 ο μαθητής κατέχει σε ένα πολύ καλό επίπεδο την Γερμανική γλώσσα. Θεωρείται δε προσόν στην αγορά εργασίας και σε εκπαιδευτικά ιδρύματα για μεταπτυχιακή εκπαίδευση. Ο κάτοχος του πτυχίου είναι σε θέση να κατανοήσει μακροσκελή κείμενα, άρθρα εφημερίδων, κριτικών και σχολίων, να εκφράζεται για πολύπλοκα θέματα άνετα, αυθόρμητα και με συνοχή στο λόγο του, είτε εκφράζεται προφορικά είτε γραπτά.

Goethe Zertifikat C2

Ο κάτοχος του πτυχίου Goethe Zertifikat C2 έχει φτάσει στο άριστο επίπεδο της Γερμανικής γλώσσας και για το λόγο αναγνωρίζεται σε πολλές χώρες ως απόδειξη γλωσσικής επάρκειας. Ο μαθητής έχει μεγάλη ευχέρεια στην έκφραση αλλά και σαφήνεια στο λόγο του. Μπορεί να διατυπώνει με συνοχή τις απόψεις του ακόμη και στα πιο σύνθετα θέματα ή ζητήματα στα οποία αναφέρεται τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε επιστημονικό επίπεδο και είναι σε θέση να κατανοεί χωρίς προσπάθεια όσα διαβάζει ή ακούει.


Σημαία Ισπανίας Ισπανικά

Dele A1 και A1 Escolar

Με αυτό ο μαθητής μπορεί να πιστοποιήσει τη στοιχειώδη γνώση της Ισπανικής γλώσσας. Μπορεί να ανταποκρίνεται στην επικοινωνία για απλά και καθημερινά θέματα που στόχο έχουν την ικανοποίηση των άμεσων αναγκών του.

Dele A2

Το Dele A2 πιστοποιεί τη Βασική γνώση της γλωσσικής ικανότητας του μαθητή. Ο κάτοχος του πτυχίου μπορεί να επικοινωνεί για για θέματα που σχετίζονται με τις εμπειρίες του και να παρουσιάζει τον εαυτό του αναφορικά με την οικογένειά του, τις ασχολίες του και την εκπαίδευσή του χρησιμοποιώντας φράσεις και εκφράσεις της καθημερινότητας.

Dele A2/B1 (Escolar)

Έχοντας φτάσει σε αυτό επίπεδο ο σπουδαστής είναι σε θέση να χρησιμοποιεί πιο εμπλουτισμένο λεξιλόγιο στην επικοινωνία του για τα θέματα που τον ενδιαφέρουν που έχουν να κάνουν με βασικές πληροφορίες για τον ίδιο, τις σχέσεις του, το οικογενειακό του περιβάλλον και τα ενδιαφέροντά του.

Dele B1

Με το Dele B1 πιστοποιείται η μέτρια γνώση της γλώσσας. Ο κάτοχος του πτυχίου μπορεί να αντεπεξέλθει σε ικανοποιητικό βαθμό σε καταστάσεις που απαιτούν στοιχειώδες επίπεδο της γνώσης της Ισπανικής γλώσσας. Μπορεί να κατανοήσει το προφορικό και γραπτό λόγο, ενώ μπορεί και ο ίδιος να επικοινωνεί και να αλληλεπιδρά σε μια ποικιλία σχετικά απλών θεμάτων.

Dele B2

Ο σπουδαστής που κατέχει το πτυχίο Dele B2 έχει πιστοποιήσει τη γλωσσική ικανότητα που απαιτείται για να ανταπεξέλθει σε ικανοποιητικό βαθμό σε ζητήματα που δεν απαιτούν εξειδικευμένη χρήση της γλώσσας, αλλά που σχετίζονται με θέματα που ικανοποιούν τις άμεσες και καθημερινές ανάγκες του.

Dele C1

Με το Dele C1 ο σπουδαστής έχει κατοχυρώσει ένα πολύ καλό επίπεδο της γλώσσας. Μπορεί να κατανοήσει μια ευρεία γκάμα θεμάτων που μπορεί να του δίνονται μέσα από κείμενα μεγάλης έκτασης και σχετικής δυσκολίας τα οποία περιλαμβάνουν έμμεσες έννοιες. Ταυτόχρονα ο κάτοχος του πτυχίου μπορεί να εκφράζεται με ευχέρεια και άνεση χωρίς να προσπαθεί να βρει συνεχώς τις κατάλληλες λέξεις και φράσεις.

Dele C2

Το δίπλωμα αυτό αντιστοιχεί στο άριστο επίπεδο γνώσης και αφορά τους σπουδαστές που θέλουν να αποκτήσουν το βέλτιστο επίπεδο της γλώσσας, προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν σε καταστάσεις που απαιτούν την προχωρημένη χρήση της και περιλαμβάνουν και θέματα της Ισπανικής κουλτούρας.

* Για τα τμήματα των ισπανικών επικοινωνείστε μαζί μας καθώς δημιουργούνται έπειτα από ζήτηση.

Σημαία Γαλλίας Γαλλικά

DELF A1

Ο κάτοχος του πτυχίου DELF A1 έχει αποκτήσει γνώσεις σε στοιχειώδες επίπεδο της Γαλλικής γλώσσας. Μπορεί να επικοινωνεί σε βασικό επίπεδο για καθημερινά θέματα που αφορούν οικείες καταστάσεις χρησιμοποιώντας απλές λέξεις.

DELF A2

Με την απόκτηση του πτυχίου DELF A2 μπορεί κανείς να συμμετάσχει σε μια συζήτηση για τρέχοντα θέματα, μέσω απλών και συνηθισμένων διαλόγνω, ενώ μπορεί να εκφράζεται και γραπτά σε επίπεδο σύνταξης μικρών κειμένων που αφορούν απλά γεγονότα ή προσωπικές εμπειρίες.

DELF B1

Ο κάτοχος του πτυχίου DELF B1 πιστοποιεί τις γνώσεις στη Γαλλική γλώσσα που αφορούν στις ικανότητές του να αντιμετωπίζει τα προβλήματα της καθημερινότητάς του, καθώς και να κατανοεί και να συμμετέχει σε συζητήσεις θεμάτων της επικαιρότητας. Μπορεί να παρουσιάζει τον εαυτό του σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων καθώς και να αναπτύσσει γραπτώς την προσωπική του άποψη για μια δεδομένη κατάσταση.

DELF B2

Το πτυχίο DELF B2 πιστοποιεί οτί ο μαθητής έχει φτάσει σε καλό επίπεδο της καθομιλουμένης Γαλλικής γλώσσας, οτι μπορεί δηλαδή να εκφράζεται αρκετά άνετα τόσο σε προφορικό όσο και σε γραπτό επίπεδο πάνω σε πολλά θέματα, κάνοντας τη δική του τοποθέτηση μέσα από την παράθεση επιχειρημάτων.

DΑLF C1

Με το πτυχίο DΑLF C1 ο σπουδαστής κατέχει πλέον ένα καλό επίπεδο της Γαλλικής γλώσσας σε προφορικό αλλά και γραπτό λόγο. Είναι σε θέση να κατανοεί άνετα τη προφορική ομιλία σε μια συζήτηση και να παράγει προφορικό λόγο με συνοχή χρησιμοποιώντας πλούσιο λεξιλόγιο πάνω σε δύσκολα ζητήματα ή θέματα.

DΑLF C2

Με το πτυχίο DΑLF C2 ο σπουδαστής γνωρίζει την Γαλλική γλώσσα σε άριστο επίπεδο και μπορεί να ανταπεξέλθει πλήρως προφορικά και γραπτά για θέματα που αφορούν ζητήματα εργασίας ή πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, για αυτό και είναι απαραίτητο εφόδιο για όσους επιλέγουν μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία.

* Για τα τμήματα των γαλλικών επικοινωνείστε μαζί μας καθώς δημιουργούνται έπειτα από ζήτηση.